Våra Tjänster
  • Tar emot auktionsgods för försäljning mot provision.

  • Köper Lösöre. Dödsbon. Sterbhus.
    Samt konkursbon m.m.

  • Annordnar Gårdsauktioner

  • Hämthjälp

  • Vi kan ge våra kunder helhetslösningar när det gäller tömningar av hem.

  • Bud på enskilda objekt kan avges via mail eller telefon.

  • Värdering av enskilda objekt.

  • Vi gör även hembesök för värderingar.


Kontakta Lennart Telefon 076 1026582.