Våra Tjänster
  • Tar emot auktionsgods för försäljning mot provision.

  • Köper Lösöre. Dödsbon. Sterbhus.
    Samt konkursbon m.m.

  • Annordnar Gårdsauktioner

  • Hämthjälp

  • Vi kan ge våra kunder helhetslösningar när det gäller tömningar av hem.

  • Värderingar vid hembesök eller i vår auktionssal.